Odbiór mieszkania to ostatnia chwila, aby zgłosić wszelkie błędy i niedokładności w jego wykonaniu przed przekazaniem kluczy. W tym czasie należy również podpisać odpowiedni protokół, który potwierdza stan, w jakim budynek został oddany nowemu właścicielowi. Przy braku odpowiednich adnotacji w tym…