Odbierając lokal mieszkalny powinniśmy go dokładnie sprawdzić a następnie udokumentować wszystkie błędy i niedoskonałości powstałe na etapie budowy. Do tego celu służy protokół odbioru, w którym potwierdzamy faktyczny stan budynku, w chwili przekazania go właścicielowi.  Przy braku odpowiednich adnotacji w tym…